فرا خوان عمومی واگذاری املاک

شرکت عمران شهر جدید بینالود به نمایندگی از وزارت راه وشهرسازی،در نظر دارد تعدادی قطعه زمین با کاربری مسکونی و واحد تجاری واقع در شهر جدید بینالود را به قیمت پایه کارشناسی و به صورت نقدی ،از طریق فرا خوان عمومی و با جزئیات مندرج در اسنادفرا خوان به فوش برساند.    ۱۳۹۶/۰۶/۲۶   

فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بینالود در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای «راهبردی رفت و روب و نظافت شهری شهر جدید بینالود»را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.    ۱۳۹۶/۰۶/۲۶   

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۰۵-۹۶ به صورت سرجمع

فرا خوان مناقصه یک مرحله ای شماره ۱۰۵-۹۶به صورت سر جمع بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ تکمیل استخر سرپوشیده،موتور خانه،تاسیسات جانبی و محوطه پیرامونی مسکن مهر شهر جدید بینالود    ۱۳۹۶/۰۶/۲۶   


منوی اصلی
لینکدونی
نظرسنجی