.

معرفی شهر :
شهر جدید بینالود‌ به‌ عنوان یکی‌ از‌ شهر جدید‌ منطقه‌ شهری مشهد مقدس‌ واقع‌ در استان خراسان رضوی‌ در راستای‌ جذب ‌سرریز‌ جمعیت‌ دومین‌ کلان شهر پرجمعیت‌ کشور و نیز‌ ساماندهی‌ بخش‌ عمده ای از فعالیت های صنعتی‌ استان با حدود 3300 هکتار‌ وسعت شامل 1100 هکتار‌ بخش مسکونی‌ و 2200 هکتار بخش صنعتی‌ و افق‌ جمعیت‌ پذیری‌ نفر، در فاصله‌‌ کیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ مشهد، درحاشیه محور مواصلاتی مشهد به‌ تهران در مسیر جاده ‌تاریخی‌ ابریشم‌ و در دامنه جنوبی‌ رشته کوه بینالود‌ واقع‌ می باشد.

معرفی شرکت عمران شهر جدید بینالود:
شرکت عمران شهر جدید بینالود به عنوان یک شرکت دولتی و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1370/12/05  به عنوان مجری این شهر جدید عملیات طراحی و احداث شهر را بر عهده گرفت. طرح‌ جامع‌ شهر  جدید بینالود‌ در تاریخ ‌1381/12/28 به‌ تصویب‌ شورای ‌عالی‌ معماری‌ و شهرسازی‌ کشور‌ رسید و‌‌‌ در سال ‌1385 جهت‌ اجرا‌ از ‌طرف ‌وزیر‌ محترم‌ مسکن‌ و شهرسازی وقت ‌ابلاغ‌ گردید و در حال‌ حاضر شرکت ‌ عمران ‌ شهر جدید بینالود ‌عملیات ‌احداث‌ این‌ شهر‌ صنعتی‌ ومسکونی‌ را‌با‌استفاده‌ از‌آخرین‌ دستاوردها وتکنولوژی‌نوین‌ شهرسازی  ‌ومعماری‌و بهره‌گیری ‌از‌ مهندسین‌ و مشاوران ‌مجرب‌ بر‌ عهده‌ دارد.

ویژگی‌های شهر جدیدبینالود
* قرارگرفتن این ‌شهر در محورهای‌ راهبردی‌ و مواصلاتی‌ مشهد- تهران خطوط ریلی مشهد–تهران، مشهد–بافق‌-بندرعباس‌ و مشهد-سرخس‌-آسیای‌میانه‌ که‌ می‌تواند این‌ شهر را به‌ عنوان‌ یک‌ منطقه‌ مهم‌ استراتژیکی‌‌-گمرکی‌ و‌ با طبع‌ یک‌ قطب‌‌ بزرگ ‌تجاری‌ و اقتصادی‌ دراستان خراسان رضوی‌ تبدیل‌ نماید.
‌*از دیگر‌ ویژگی‌‌های‌ ممتازی‌ که این‌ شهر جدید را از دیگر‌ شهرهای‌ جدید کشور متمایز‌ می‌سازد ‌ایجاد‌ اشتغال‌‌ قبل از اسکان‌ جمعیت‌ می‌باشد که با‌نگاهی ‌‌به‌‌ شهرک ‌صنعتی ‌این‌ شهر وصنایع‌‌ فعال درآن از‌ جمله‌ کارخانه‌ ‌بزرگ ‌ایران‌ خودرو‌ خراسان، کارخانه بزرگ ‌تولید آرد والسی‌، کارخانه  ‌فرآورده های‌ بتنی‌، پروفیل‌سازی‌، واحد تولیدی ‌نوشابه‌‌های‌ گازدار، صنایع‌چوب‌، موتور‌سیکلت سازی ‌وده ها‌واحد تولیدی‌کوچک‌و بزرگ ‌‌‌دیگر ‌در خواهیم ‌یافت‌که درآینده ای‌نزدیک‌بینالود‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از‌ قطب‌های‌ صنعتی‌ استان و نیز‌ خواستگاه‌‌ اشتغال‌‌ توام با سکونت‌ تبدیل‌ خواهد شد .‌
*تصویب‌ اجرای‌ اولین‌ سیستم‌ حمل‌ونقل‌ یکپارچه‌‌ کشور‌‌ شامل‌ پروژه‌ قطار‌ برون‌ شهری‌ مشهد–بینالود‌، پروژه‌‌ قطار‌ درون ‌شهری‌ بینالود‌ و پروژه‌ اتصال‌ خط‌ ریلی‌ بخش‌ مسکونی‌به ‌صنعتی‌‌ در این‌‌‌ شهر جدید‌ که با‌ اتمام‌ مطالعات‌ و طراحی‌ فاز‌ یک‌ و دو‌ آن تملک‌ اراضی‌‌ مورد‌ نیاز‌‌ این پروژه‌ در دستور‌کار قرار گرفته ‌و امید ‌است ‌با‌ اختصاص ‌‌بودجه ‌‌مورد‌ نیاز‌، این‌ طرح ‌پس ‌از‌ اجرا به عنوان الگویی موفق‌از سوی‌استان خراسان رضوی‌ به‌ سایر‌ استان های‌ کشور‌ معرفی‌ گردد.
*هوای‌ پاک و آسمان آبی‌ با‌ توجه به‌ رعایت‌ موارد‌ و اصول‌ زیست‌ محیطی‌ در جانمایی سایت صنعت و باد ملایم و دائمی ‌منطقه ‌و استفاده از این‌ انرژی‌ پاک جهت تولید‌ برق از‌طریق‌ نصب‌ توربین‌های ‌بادی
*اهمیت‌ تاریخی‌ منطقه‌ و احداث‌ شهر در جوار‌ جاده ابریشم‌، وجود ابنیه‌های ‌تاریخی‌ و کاروانسراهای ‌متعدد در منطقه  ‌مانند‌ رباط‌ تاریخی‌‌ فخرداود ‌با‌700 سال قدمت

منوی اصلی
لینکدونی
نظرسنجی